Mjesto susreta čovjeka s Bogom

DRUGI DAN - Bog vas ljubi!

Na pitanje: “Zašto je Isus umro?», Crkva apostolska odgovara: “Za naše grijehe”.
Datum objave: 28. veljače 2021.

Na pitanje: “Zašto je Isus umro?», Crkva apostolska odgovara: “Za naše grijehe”; na pitanje: “A zašto je umro za naše grijehe? ”, odgovor koji rasvjetljuje vjeru Crkve bio bi: “Jer nas je ljubio!” “Ljubio nas je i sebe predao za nas” (Ef 5,2): “Ljubio me je i sebe samog predao za mene”  (Gal 2,20); “Krist je ljubio Crkvu te sebe predao za nju” (Ef 5,25). To je, kao što se vidi, prvobitna (temeljna) istina koja smiruje, koja sve prožima i koja vrijedi kako za cijelu Crkvu tako i za svakog pojedinca.

Sveti Ivan evanđelista, čije je evanđelje najmlađe, ovu objavu primjenjuje na zemaljskog Isusa: “Veće ljubavi nitko nema od ove, govori Isus u Ivanovu evanđelju, da tko život svoj položi za svoje prijatlje!” (Iv 15,13s).

Ovaj odgovor na “zašto” muke Kristove je uistinu definitivan i ne dopušta druga pitanja. Ljubio nas je jer nas je ljubio i dosta! Ljubav Božja doista nema “zašto”, ona je besplatna! Jedina uistinu i potpuno besplatna ljubav na svijetu koja ne traži ništa za sebe (već ima sve!), samo daruje, ili bolje: daruje se. “U ovom je ljubav: ne da smo mi ljubili Boga, nego – on je ljubio nas… Mi ljubimo jer on nas prije uzljubi” (1Iv 4,10.19).

Isus je, dakle, patio i umro slobodno, iz ljubavi. Ne slučajno, ne iz nužde, ne iz nekih mračnih povijesnih razloga ili sila koje su ga nadvladale bez njegova znanja ili protiv njegove volje. Tko zaključuje tako,  iskrivljuje evanđelje, uklanja dušu. Jer evanđelje nije drugo nego radosna vijest Božje ljubavi u Kristu Isusu.  Ne samo Evenđelje, nego i cijela Biblija nije drugo nego: vijest o neshvatljivom misteriju Božje ljubavi prema čovjeku. Ako bi sve Pismo zajedno govorilo, ako bi se, kojim čudom, sva pisana riječ pretvorila u izgovorenu, u glas, ovaj glas, jači od morskih valova, vikao bi: “Bog vas ljubi!”

S talijanskog prevela: S. Stjepanka Stanić

Želite li pretražiti stranicu?
Centar Marijin dvor - 2024 © Izrada mediteranija.hr
cross