Mjesto susreta čovjeka s Bogom

DESETI DANA - Isus, Gospodar sviju

“Gospodar” je božansko ime koje nas se izravno tiče. Bog bijaše “Bog” i “Otac” prije nego je postojao svijet, anđeli i l
Datum objave: 8. ožujka 2021.

 “Gospodar” je božansko ime koje nas se izravno tiče. Bog bijaše “Bog” i “Otac” prije nego je postojao svijet, anđeli i ljudi, ali još nije bio “Gospodar”. Postaje Gospodar, Dominus, od trenutka u kojem postoje bića nad kojima obnaša svoju"vlast" i koja slobodno prihvaćaju tu vlast. U Trojstvu ne postoje "gospodari", jer ne postoje sluge, i jer su svi jednaki. Mi smo, na neki način, učinili Boga «Gospodarom»! Ova Božja vladavina, grijehom odbačena, obnovljena je Kristovom poslušnošću, koji je novi Adam. Bog je, u Kristu, ponovno i na još izrazitiji način postao Gospodar: po stvaranju i otkupljenju. Bog je ponovno zavladao s križa! - Regnavit a ligno Deus. “Ta Krist zato umrije i oživje da gospodar bude i mrtvima i živima” (Rim 14,9).

Objektivna snaga? izraza “Isus je Gospodin” stoji u činjenici da je ona bila prisutna u povijesti. Ona je dovršetak dvaju temeljnih događaja: Isus je umro za naše grijehe; uskrsnuo je radi našeg opravdanja: zato, Isus je Gospodin! Događaji koji su joj predhodili, potom, dovršili, tako reći, u ovom su dovršetku prisutni i aktivni, kad su izgovoreni vjerom: “Jer ako ustima ispovijedaš da je Isus Gospodin, i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih, bit ćeš spašen” (Rim 10,9).

Kršćanstvo je bogato božanskim primjerima i iskustvima. Postoje mnogi “putevi duha k Bogu”, ali riječ Božja nam otkriva jedan koji je služio da otvori Božje horizonte prvim kršćanskim generacijama. To je putovanje koje nije rezervirano samo za malobrojne (privilegirane), nego je otvoreno svim ljudima čista srca – onima koji vjeruju kao i onima koji su tražitelji vjere, njegovo ostvarenje se ne događa u kontemplaciji, već preko spasenjskih događaja; ne proizlazi iz tišine, već iz slušanja, i to je put kerygme – navještaja: “Isus Krist je umro! Isus Krist je uskrsnuo! Krist je Gospodin!”

S talijanskog preela: s. Stjepanka Stanić

Želite li pretražiti stranicu?
Centar Marijin dvor - 2024 © Izrada mediteranija.hr
cross